แจ้งตารางการเรียนปรับพื้นฐาน

ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาและตารางเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา2558 โดยจะเริ่มเรียนปรับพื้นฐานในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.และ เวลา 13.00 – 16.00 น. ,วันที่ 3 – 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเมาะสมของแต่ละสาขาวิชาครับ

สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการเงิน.pdf
110.0 KiB
632 Downloads
Details
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ.pdf
330.9 KiB
1032 Downloads
Details
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการตลาด.pdf
165.9 KiB
1035 Downloads
Details
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี.pdf
180.9 KiB
1083 Downloads
Details
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ.pdf
52.1 KiB
252 Downloads
Details
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ.pdf
156.0 KiB
827 Downloads
Details
สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ.pdf
59.8 KiB
258 Downloads
Details