แจ้งตารางการเรียนปรับพื้นฐาน

ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาและตารางเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา2558 โดยจะเริ่มเรียนปรับพื้นฐานในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.และ เวลา 13.00 – 16.00 น. ,วันที่ 3 – 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเมาะสมของแต่ละสาขาวิชาครับ

สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการเงิน.pdf
110.0 KiB
600 Downloads
Details
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ.pdf
330.9 KiB
968 Downloads
Details
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการตลาด.pdf
165.9 KiB
945 Downloads
Details
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี.pdf
180.9 KiB
1034 Downloads
Details
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ.pdf
52.1 KiB
237 Downloads
Details
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ.pdf
156.0 KiB
743 Downloads
Details
สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ.pdf
59.8 KiB
245 Downloads
Details