แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ “งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ย่อย) ประจำปีการศึกษา 2558”

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่