โครงการวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 30-31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.ธนธัส ทัพมงคล พร้อมด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในโครงการวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคุณแรม เชียงกา และคุณศิวโรฒน์ จิตนิยม แกนนำของชุมชนหนองสาหร่ายให้การต้อนรับและนำศึกษาดูงานตลอดทั้ง 2 วัน
โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านกลไกต่างๆ ทั้งบทเรียนตัวบุคคลของทั้ง 9 หมู่บ้านใน ตำบลหนองสาหร่าย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก