โครงการวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 2561

วันที่ 9-10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน พร้อมด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในโครงการวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคุณแรม เชียงกา แกนนำของชุมชนหนองสาหร่ายให้การต้อนรับและนำศึกษาดูงานตลอดทั้ง 2 วัน โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านกลไกต่างๆ ทั้งบทเรียนตัวบุคคลของทั้ง 9 หมู่บ้านใน ตำบลหนองสาหร่าย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก