โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

เมื่อเร็วๆ นี้ งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัด “โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ” เพี่อให้ผู้นำนักศึกษาได้บ่มเพาะ กล่อมเกลา และปลูกจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำที่ดี และเป็นสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ให้มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่กระทบโดยตรงต่อเพื่อนนักศึกษาและปัญหาของส่วนรวม โครงในครั้งนี้เป็นกิจกรรรมในรูปแบบกิจกรรมธรรมมะและนันทนาการ โดยผู้นำนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติธรรม สวดมนต์-ทำวัตร นั่งสมาธิ และได้ทำกิจกรรมนันทนาการไปด้วย อาทิเช่น กิจกรรมการทำบ้านดิน การย่ำดิน การปลูกต้นไม้ การทำปุ๋ยหมัก เมื่อวันที่ 26 -28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนธรรมปัญจอารามเม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/rmutpbus

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.