โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กรอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 2560

เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกรอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและของบประมาณจากวช. พศ.2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมกว่า 30 คน ณ TH Beach หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิก รับชมภาพเพิ่มเติม