โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ 2560

งานกิจการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธานพร้อมให้โอวาทในพิธีเปิดโครงการ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นให้แก่ผู้นำนักศึกษาของของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาจากสาขาต่าง ๆ ได้ทำความรู้จักกันผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนำไปปรับใช้กับรุ่นน้องของตนเองในสาขา อีกทั้งยังเป็นการชี้แจงนโยบายและข้อควรปฏิบัติในการรับน้องของแต่ละสาขาต่อไป ณ ห้อง R101 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – 1 มิถุนายน 2560

ข่าว, ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพกิจกรรมเติม คลิก