โครงการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ

วานนี้ (1 ธันวาคม 2559) สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดให้มีการทดสอบ เพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาไปแข่งขัน ทั้งนี้ มีนักศึกษาจำนวนกว่า 110 คน เข้าร่วมโครงการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนดังกล่าว

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก