โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.รัตนาวลี ไม้สัก หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาได้จัดการประชุมต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ได้แก่ มหาวิทยาลัย SHIH CHIEN UNIVERSITY ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 6-19 สิงหาคม 2560 โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วม ดังนี้ -นายวราวุฒิ คำด้วง สาขาวิชาการบัญชี -นางสาวสตรีรัตน์ ถ้ำทอง สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ -นางสาวกาญ นาคาพล สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัย FHWS ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2560 โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วม ดังนี้ -นายธนพล ทัพมงคล สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ -นายตาวัน เจียมจิตร์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ โดยในการทำโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้มีโอกาสพัฒนาความคิดและสติปัญญา รวมถึงการเรียนรู้ในวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาพร้อมพัฒนาการเรียนและเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุมสัญจร ชั้น 2 อาคารพร้อมมงคล
ภาพเพิ่มเติม