วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ นำโดย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ คุณโกศล พรพัฒนนางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ปวช. จำนวนกว่า ๖๐ คน ร่วมฟังบรรยายประวัติความเป็นมาและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และพระราชกรณียกิจ ในรัชกาลที่ ๖ โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี
และเดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก