สาขาวิชาการตลาดเจ๋ง !! คว้าอันดับ 3 Marketing Plan Contest 10.0 A.P.HONDA

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณัฐชา ธำรงโชติ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P.Honda รอบประกาศผลเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้ 2 โจทย์ใหม่ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น “All New Scoopy i My FIRST RIDE. MY WAY ครั้งแรกมีความหมายเสมอ” และ “Honda Zoomer-X The Unblockerlnspiperation ไป(ป์)ให้มันส์…นอกกรอบ” โดยผลกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P.Honda รอบประกาศผลเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรากฏว่า ทีม Memory จากสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ผู้สนับสนุน บริษัท ธานยานยนต์ พี.เอ็น.ที จำกัด ณ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ
รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก