คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดพื้นที่เป็น​ “หน่วยทดสอบสมรรถนะบุคคล”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดพื้นที่เป็น​ “หน่วยทดสอบสมรรถนะบุคคล” เมื่อวันที่ […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปี 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปี […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ดัน!! ศัยกภาพนักวิจัยผลิตงานคุณภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะ 2

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ดัน!! ศัยกภาพนักวิจัยผลิตงานคุณภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ […]

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เสริมองค์ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา “จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะ 3”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เสริมองค์ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา “จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะ […]

(News) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการศึกษา ประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน […]

มทร.พระนคร ตั้งศูนย์บริการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก-สถานที่พักคอยผู้ที่ได้รับเชิญร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

มทร.พระนคร ตั้งศูนย์บริการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก-สถานที่พักคอยผู้ที่ได้รับเชิญร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร อบรมเชิงปฏิบัติการ-ศึกษาดูงาน “จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธรุกิจ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร อบรมเชิงปฏิบัติการ-ศึกษาดูงาน “จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธรุกิจ” […]