ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านสัมภาษณ์ทุนการศึกษา พณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาผ่านสัมภาษณ์ : ระดับ ปวช. รายชื่อนักศึกษาผ่านสัมภาษณ์ […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาคาร ณ บริเวณอาคาร 90 ปี

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณอาคาร 90 […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร ณ อาคารพร้อมมงคล ชั้น 2 (ด้านข้างห้องสมุด ฝั่งคณะศิลปศาสตร์)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร ณ […]