ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา และกำหนดการ “พิธีรับทุนการศึกษาของกองทุนพณิชยการพระนคร และทุนโรงปูน ประจำปีการศึกษา 2561”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา และกำหนดการ “พิธีรับทุนการศึกษาของกองทุนพณิชยการพระนคร […]

ประกาศ‼️ งานทะเบียนและประมวลผล ขอแจ้งนักศึกษาทุกท่าน ตรวจสอบตารางสอบของตนเองในระบบทะเบียนนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ประกาศ‼️ งานทะเบียนและประมวลผล ขอแจ้งนักศึกษาทุกท่าน ✔️✖️ตรวจสอบตารางสอบของตนเองในระบบทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาท่านใดไม่มีตารางสอบ […]

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “อย่ารอจนเกษียณเพราะเงินอาจหมดก่อนตายได้”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

“อย่ารอจนเกษียณเพราะเงินอาจหมดก่อนตายได้” (fire) สาขาวิชาการเงิน ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “ พระนครเกมส์ ” 

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🔖เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “ […]

อบรมด้านบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม เตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดอบรมด้านบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม เตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อความเป็นนักบัญชีที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและบุคลิกภาพที่สังคมยอมรับ […]

โครงการบรรยายพิเศษ “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิทัล”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดอบรมสร้างนักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิทัล มุ่งเน้นจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพ […]

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน “BUS GAME” ครั้งที่ ๑๒ กีฬา 2 ประเภท กีฬา บาสเกตบอล และ กีฬา E-Sport

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน “BUS GAME” ครั้งที่ ๑๒ […]

ราชมงคลพระนคร จับมือธนาคารออมสิน บูรณาการโครการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ราชมงคลพระนคร จับมือธนาคารออมสิน บูรณาการโครการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น” เมื่อวันที่ […]