มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร ณ อาคารพร้อมมงคล ชั้น 2 (ด้านข้างห้องสมุด ฝั่งคณะศิลปศาสตร์)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร ณ […]

แจ้งผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ 2 เดือนมิถุนายน 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อ : คลิกที่นี่

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบาย สกอ. ติดเข้ม “จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบาย สกอ. ติดเข้ม […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม…สู่เส้นทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม…สู่เส้นทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 10 […]

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช. ประจำปีการศึกษา […]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โชว์ศักยภาพจัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “Global SME” และ โชว์ผลงานวิจัยนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โชว์ศักยภาพจัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “Global […]