คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร […]

📣คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการวัดชุดครุยและชุดปกติขาว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 (โดยร้านครุยทองคำ)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📣คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการวัดชุดครุยและชุดปกติขาว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ […]

🤝ขอความร่วมมือนักศึกษาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ในการติดต่อประสานงาน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

#ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับติดต่อนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

“บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร – ธ.ออมสิน” จัดประกวดคลิปวีดีโอ “Idea WoW ธุรกิจการศึกษายุคใหม่ สร้างไทยให้ ยั่งยืน” ชิงทุนการศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ […]

พร้อมแล้วหรือยัง ‼‼ สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ออกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🔊🔊 พร้อมแล้วหรือยัง ‼‼ 👉 สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา […]

ประกาศแจ้งกำหนดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ปฏิทิน 2_62 ผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม […]