อบรมการเลือกใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา งานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดการอบรมการเลือกใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ให้กับอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ จันทโชโต รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง Self Access Learning Center สำนักวิทยาบริการ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ !!! เข้าร่วม ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิตอลระบบบริหารจัดการองค์กร “
#ฟรีค่าลงทะเบียน

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : ่สาขาวิชาการบัญชี ห้อง 7301 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี หรือ Tel : 02 665 3555 ต่อ 2341

 

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561
ตรงสอบรายชื่อ คลิกที่นี่