นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยุต […]

ขอแสดงความยินดี กับ นายปิยะพงษ์ ฉิมธง ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2558

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

[vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดี กับ […]

พิธีมอบทุนการศึกษา คุณสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสต์ ศวการ จำกัด

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]วันนี้ (7 กันยายน 2558) […]

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “นุ่งซิ่น-แต่งผ้าไทย” ทุกวันศุกร์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “นุ่งซิ่น-แต่งผ้าไทย” ทุกวันศุกร์ ผู้บริหาร […]

อ.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กำกับดูแลความเรียบร้อยในการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

วันนี้ (28 สิงหาคม 2558) อ.สุวิทย์ […]

‎นักศึกษาปริญญาโท‬ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ได้จัด […]