ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ประจำงานประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ประจำงานประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานบัญชี

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานบัญชี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำฝ่ายวิชาการและวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ระเบียบการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ใบสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

(JOB) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

Continue Reading →

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำฝ่ายวิชาการและวิจัย จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำฝ่ายวิชาการและวิจัย จำนวน 2 อัตรา

ใบสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คลิกที่นี่