ประกาศแยกแขนงรายวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 59

ประกาศแยกแขนงรายวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 59

  1. แขนงวิชาการบัญชีการเงิน จำนวน 4 ห้อง
  2. แขนงวิชาการบัญชีบริหาร จำนวน 2 ห้อง
  3. แขนงวิชาการสอบบัญชี จำนวน 2 ห้อง

Continue Reading →

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Continue Reading →

กำหนดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ประจำปี 2561

กำหนดการสำหรับผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม ดาวน์โหลด
กำหนดการสำหรับผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ดาวน์โหลด
กำหนดการสำหรับผู้กู้รายใหม่ ดาวน์โหลด
คุณสมบัติสำหรับผู้กู้ ดาวน์โหลด
แบบคำขอกู้ยืมเงิน ปี 2561 ดาวน์โหลด
ตัวอย่างสัญญาธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลด
ตัวอย่างสัญญาธนาคารอิสลาม ดาวน์โหลด
คู่มือจิตอาสา ดาวน์โหลด
การเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการตรวจสอบยอดเงิน ดาวน์โหลด

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมเป็นจิตอาสาช่วยงานวิ่งการกุศล ANESSA Summer Run

งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
——————————————————————
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมเป็นจิตอาสาช่วยงานวิ่งการกุศล ANESSA Summer Run โดยนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 3 ชั่วโมง
>> สมัครผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/ZYH6Kiหรือแสกน QR Code ได้ที่รายละเอียดตามภาพด้านล่าง
————————————————–—————-
สอบถามข้อมูลโทร 0 2665 3555 ต่อ 2401 (พี่แหม๋ม)
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
Continue Reading →

กำหนดการสอบคัดเลือกสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี และ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2561

ประเภทรับตรง ป.ตรี (วุฒิในการสมัคร ปวช. / ปวส.) ขยายเวลารับสมัครถึง 27 เม.ย. 2561

Continue Reading →

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและกำหนดสถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

คลิกที่นี่!!!