ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปี 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรมสหกิจศึกษา, ฝ่ายวางแผน