Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

วิชาทหาร  การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการระหว่างการศึกษา หรือเรียนรู้ (เกณฑ์ […]

ห้องออกกำลังกาย

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ บริการห้องออกกำลังกายได้จัดให้มีห้องออกกำลังกาย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะศึกษาและปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์ […]

ห้องพยาบาล

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และบริการยา เฉพาะโรคปัจจุบัน ที่สามารถบำบัดได้ด้วยยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งไม่ใช่การรักษาที่เกินอำนาจและหน้าที่พยาบาล  […]

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “นุ่งซิ่น-แต่งผ้าไทย” ทุกวันศุกร์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “นุ่งซิ่น-แต่งผ้าไทย” ทุกวันศุกร์ ผู้บริหาร […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับทุนการศึกษา “คุณสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับทุนการศึกษา คุณสิทธิชัย  พรทรัพย์อนันต์ จำนวน 30 ทุน […]