‎นักศึกษาปริญญาโท‬ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ได้จัด […]

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ด่วน !!! # ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]