ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ด่วน !!! # ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

   คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานกิจการนักศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา […]