ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจร่วมส่งผลงานที่มีประโยชน์เพื่อเป็นผลงานพัฒนา มทร.พระนคร ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวางแผน

กองแผนและนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ผู้ที่มีความสนใจส่งผลงานที่มีประโยชน์เพื่อเป็นผลงานสำหรับพัฒนา มทร.พระนคร รางวัลคิดอย่างสร้างสรรค์ […]

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปี 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรมสหกิจศึกษา, ฝ่ายวางแผน