COde

ข่าวบุคลากร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำฝ่ายวิชาการและวิจัย จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

(JOB) คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

(JOB) คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

(JOB) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำฝ่ายวิชาการและวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ประจำงานประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

[JOB] ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

[JOB] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

ดูทั้งหมด