เปิดตัว “Marketing Plan Contest โครงการ 10″

เปิดตัว “Marketing Plan Contest โครงการ 10 by A.P. Honda ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เปิดตัวโครงการ “Marketing Plan Contest #10 by A.P. Honda” ประจำปี 2560 เชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประชันความสามารถในการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม Marketing Plan Contest ภายใต้ 2 โจทย์ใหม่ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น ‘All New Scoopy i MY FIRST RIDE. MY WAY ครั้งแรกมีความหมายเสมอ และ ‘Zoomer-X The Unblocker, Inspiperation ไป(ป์)ให้มันส์…นอกกรอบ’ เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา ได้นำความรู้จากในห้องเรียน มาต่อยอดความคิด วิเคราะห์ วางแผน นำเสนอ และทำกิจกรรมจริง พร้อมรับทุนสนับสนุนจากบริษัทฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้ต่อไปในอนาคต
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมการเปิดตัวโครงการ “Marketing Plan Contest # 10 by A.P. Honda” ประจำปี 2560 ณ ห้องประขุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ
 
ที่มา : สาขาวิชาการตลาด // งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ