การเขียนจดหมายแนะนำให้นักศึกษาอย่างไรให้ได้รับทุน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 งานจัดการความรู้ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้จัดการเสวนาเรื่อง “การเขียนจดหมายแนะนำให้นักศึกษาอย่างไรให้ได้รับทุน” โดยได้รับเกียรติจาก ผ.ศ. เบญจวรรณ อุบลศรี ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) และคุณพรทิพย์ กาญจนนิยต อดีตผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ

  • การแบ่งปันประสบการณ์ฟุลไบรท์เกี่ยวกับการเขียนเพื่อการสื่อสารทั้งแบบทางการและกึ่งทางการ แนวโน้มที่เปลี่ยนไป เสียงสะท้อนจากมุมต่าง ๆ และหลักสากลเพื่อนำไปปรับใช้
  • เคล็ดลับในการเขียนโครงการที่ถูกใจคนอ่าน และได้ใจคนให้ทุน
  • เปิดคลินิกเฉพาะกิจ วิเคราะห์การเขียนจากตัวอย่าง และการทดลองปฏิบัติจริง

โดยงานเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นที่ ณ ห้องอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ขอเชิญร่วมดาวน์โหลดแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง เทคนิคการเขียนจดหมายเพื่อให้ได้รับทุน