Untitled Document
  login/register   
Untitled Document
   หน้าแรก
   เกี่ยวกับวารสาร
   กองบรรณาธิการ
   ส่งบทความ
   วารสารวิชาการ
   ประชุมวิชาการ
   ข่าวสาร
   ติดต่อเรา

ข่าวสาร

การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร หัวข้อ “การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิตัล”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดการประชุมวิชาการด้านธุรกิจราชมงคลพระนคร ในหัวข้อ “การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิตัล” (RPBS Academic Conference on Business Management and Digital Technology)ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า...Read More

วันที่ 2016-12-26

12 ปี RMUTP 120 กล้าพันธุ์อินทนิลเพื่อแผ่นดิน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ร่วมกันปลูกกล้าพันธุ์อินทนิล และเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นอินทนิล ราชมงคลพระนคร ภายใต้กิจกรรม “12 ปี RMUTP 120 กล้าพันธุ์อินทนิลเพื่อแผ่นดิน”... Read More

วันที่ 2016-12-26

ราชมงคลพระนคร ชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนักศึกษาชั้นปี 2 ทีม Brain Storm Secrets ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ (CRU Robot Games) ประจำปี 2559 ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7 “การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า สู่ยุค AEC เยาวชนทำได้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นอกจากนี้ทีม Brain... Read More

วันที่ 2016-12-26

ราชมงคลพระนคร ออกกำลังกาย ขานรับนโยบายรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เป็นเวลา 1 ชั่งโมง ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดส่งเสริมสุขภาวะ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า... Read More

วันที่ 2016-12-26
Untitled Document
Copyright  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร All Rights Reserved