การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี “RMUTP Accounting Challenge”

วันนี้ (14 ธันวาคม 2560) ชมรมบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ” แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ” สำหรับปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม อาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ เวลา 15.00 – 18.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธี
สำหรับการแข่งขัน ทีมละ 3 คน ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1. ปริญญาตรี ปี 1 และ ปี 2
2. ปริญญาตรี ปี 3
3. ปริญญาตรี ปี 4
4. ปริญญาตรี เทียบโอน ปี 1
5. ปริญญาตรี เทียบโอน ปี 2
โดยการสอบนั้น ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในแต่ละด้าน อาทิเช่น บัญชีต้นทุน บัญชีชั้นกลาง บัญชีชั้นสูง ภาษีอากร ทฤษฎีการบัญชี เป็นต้น เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงทักษะความรู้ความสามารถของตนเอง
สำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันในแต่ละระดับจะได้รับรางวัล มูลค่ารวมกว่า 25,000.- บาท และได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก