ขอเชิญร่วมการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ Digital Business Startup หัวข้อ “Sky Route”

ขอเชิญสมัครร่วมการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ Digital Business Startup

หัวข้อ “Sky Route

สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

งานพระนครวิชาการ ครั้งที่ 6

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก