Test หน้าแรก คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร

Today : September 21, 2018

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ

“Fit ร่างกาย Fit สมอง พิชิต Final”

5 ขั้น มั่นใจ ลงทุน เพื่อชีวิตหลังเกษียณ

โครงการ GSB Startup Academy

สัมมนา Using Charm of English เสน่ห์ของภาษาอังกฤษ & Blogger Life

พิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษแก่ นิสิตและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2561

Marketing Plan Contest โครงการ 11 By A.P.Honda

มทร.พระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรณรงค์หยุดซื้อสินค้าเพลงและดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์” หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและการละเมิดลิขสิทธิ์

นักวิจัย มทร.พระนคร จับมือ นักวิจัย 7 มหาวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐ-เอกชน

อบรมด้านบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม เตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการบรรยายพิเศษ “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิทัล”

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน “BUS GAME” ครั้งที่ ๑๒ กีฬา 2 ประเภท กีฬา บาสเกตบอล และ กีฬา E-Sport