Test หน้าแรก คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวกิจกรรม

มทร.พระนคร ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า พ.พ. ตัดสินรอบคัดเลือก “RMUTP GOT TALENT จากวัดสู่วัง” เฟ้นหาเยาวชนความสามารถพิเศษ ชิงถ้วยรางวัล-ทุนการศึกษากว่า 22,000 บาท

สาขาการตลาดบริหารธุรกิจ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักการตลาดกิจกรรมมืออาชีพ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.พระนคร “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 13”

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมมือ กองทัพภาค1 เปิดพื้นที่บริการ Bike UnAiRuk

กองกิจการพลเรือน กองทับภาคที่ 1 เข้าชีแจ้งระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติ ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) อัดฉีดทุนการศึกษา (ทุนสหยูเนียน) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร กว่า 2 แสนบาท

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พระนครเกมส์ ครั้งที่ 13

Life in the Digital World: Key trends and implication on businesses and workforce

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธทินนพรพณิชยาภากรวิภูษิต และพิธีมังคลาภิเษกพระรูปเหมือน พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจต่อยอดความร่วมมือ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ปีที่ 2

บริหารธุรกิจจัดค่ายอาสาพัฒนาชนบทสานต่อคำสอนพ่อเพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร

คณะบริหารธุรกิจให้การต้อนรับเลขาธิการ สถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาจากราชอาณาจักรภูฏาน