Test หน้าแรก คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทTCAS และโควตา ปวช./ปวส.

โครงการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ”

การประชุมหารือความร่วมมือ ณ สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

บรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2560

ศูนย์พณิชการพระนคร จุดรวมพลของกลุ่มบุคคล พระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

ภาพบรรยากาศความพร้อมการจัดสถานที่รวมพลพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

โครงการการเตรียมพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ”

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” ประจำปี ๒๕๖๐