Test หน้าแรก คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร

ขอเชิญนักศึกษาทุกสาขาวิชา และทุกคณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีความประสงค์จะนำผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายออกบูธ ในโครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ “My inspiration told me” ปีที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เชิญชวนร่วมบริจาคและสมทบทุน เสื้อผ้า ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และอปุกรณ์การเรียนการสอน

ด่วนที่สุด ดาวน์โหลดใบขออนุญาตให้นักศึกษาลาหยุดปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

แจ้งรายละเอียดห้องฝึกซ้อมย่อยคณะบริหารธุรกิจ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

ดูทั้งหมด