COVID-19ข่าวกิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร นำทีมพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19 เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อ ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมเข้าทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข บริเวณโดยรอบคณะบริหารธุรกิจ ห้องสำนักงาน ห้องเรียน และห้องสุขา ซึ่งเป็นมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : กองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร