ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาปัญหาการตลาด ในหัวข้อ”Talad Gen Z รู้ให้ดีก่อนลงมือทำ”

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาปัญหาการตลาด ในหัวข้อ”Talad Gen Z รู้ให้ดีก่อนลงมือทำ” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาปัญหาการตลาด ในหัวข้อ”Talad Gen Z รู้ให้ดีก่อนลงมือทำ” ซึ่งการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมอบรมจากภายนอกได้รับความรู้ความเข้าใจและทราบถึงปัญหาอุปสรรคทางการตลาด เพื่อก้าวเป็นนักการตลาดที่มากด้วยคุณภาพและมีมาตรฐาน อีกทั้งภายในโครงการยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “WOW Content เด็ดสะกิดสมอง” โดยมีคุณบรรณ ภุชงค์เจริญ CEO บริษัทเลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด และหัวข้อ “Brand Democracy 4.0” โดยมีคุณอนุสรณ์ พรั้งขุนทด อดีตอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม และเจ้าของแบรนด์ “กังหันนำโชคคุณใหม่” ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนะคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

 

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร