“คณะบริหารธุรกิจ เตรียมพร้อมต้อนรับเปิดภาค 1/2565 ทุกระดับชั้น เน้นมั่นใจ พื้นที่สะอาด ปลอดเชื้อ ปลอดภัยต้อนรับนักศึกษากลับสู่ห้องเรียน”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ […]

การประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายสนับสนุน และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายสนับสนุน และพนักงานราชการ […]

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (Online : Zoom Meeting และ Onsite)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร […]