ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก  อ่านประกาศ […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 8 อัตร

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือชำนาญเฉพาะ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ […]

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการศึกษา) ครั้งที่ 2/2565

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ ประจำงานทะเบียนและประมวลผล […]

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565 […]

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 เข้ารับการวัดตัวตัดชุดครุย ชุดราชประแตน ชุดข้าราชการ ได้ที่ร้านครุยทองคำ (ปิ่นเกล้า)

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร้านครุยทองคำ ให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดราชประแตน […]

รับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง)

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก “ร้านถ่ายเอกสาร”

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งผลการยื่นซองเสนอราคาเพื่อประกอบการร้านถ่ายเอกสาร (ห้องใต้บันไดฝั่งตะวันตก อาคาร […]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]