ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการงาน กยศ.กรอ. ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2559 (เฉพาะนักศึกษาที่ลงรายวิชาสหกิจศึกษาเท่านั้น)

%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%a8-%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-01

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ที่นี่  คลิ๊กที่นี่