อัตราค่าบริการเช่าพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ติดต่อเช่าพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 • นางสาวตฤภร พระพรชัย : โทร. 086-709-7837
 • นายสุจิน ยิ้มเนียม : โทร. 081-279-6674
 • อาจารย์นิพล แก่นโกมล : โทร. 096-965-5569

ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 • ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี (300 ที่นั่ง)
 • อัตราค่าเช่า เต็มวัน 28,000 บาท / ครึ่งวัน 20,000 บาท
 • พื้นที่ 875 ตารางเมตร
 • อุปกรณ์ : คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด

ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 • ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ชั้น 2 อาคาร 2 (45 ที่นั่ง)
 • อัตราค่าเช่า เต็มวัน 4,000 บาท / ครึ่งวัน 3,000 บาท
 • พื้นที่ 124 ตารางเมตร
 • อุปกรณ์ : คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด

ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 • ห้องประชุมมงคลอาภา  ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา (3,000 ที่นั่ง)
 • อัตราค่าเช่า เต็มวัน 80,000 บาท / ครึ่งวัน 52,000 บาท
 • พื้นที่ 2,472.30 ตารางเมตร
 • อุปกรณ์ : คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด

ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 • ห้องประชุมมงคลอาภา (สัญจร)  ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา ( 55 ที่นั่ง)
 • อัตราค่าเช่า เต็มวัน 6,500 บาท / ครึ่งวัน 4,500 บาท
 • พื้นที่ 201.50 ตารางเมตร
 • อุปกรณ์ : คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด

ห้องบรรยาย (2201,2202)

 • คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
 •  เต็มวัน 6,000 บาท / ครึ่งวัน 4,000 บาท
 • พื้นที่ 192  ตารางเมตร ความจุ 80 ที่นั่ง

ห้องบรรยาย (R203)

 • คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
 •  เต็มวัน 9,000 บาท / ครึ่งวัน 6,500 บาท
 • พื้นที่ 290  ตารางเมตร ความจุ 100 ที่นั่ง

ห้องบรรยาย (R204)

 • คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
 •  เต็มวัน 6,000 บาท / ครึ่งวัน 4,000 บาท
 • พื้นที่ 178.50  ตารางเมตร ความจุ 80 ที่นั่ง

ห้องบรรยาย (7202, 7302)

 • คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
 •  เต็มวัน 4,000 บาท / ครึ่งวัน 3,000 บาท
 • พื้นที่ 125  ตารางเมตร ความจุ 60 ที่นั่ง

ห้องบรรยาย

 • คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
 •  เต็มวัน 3,000 บาท / ครึ่งวัน 2,000 บาท
 • พื้นที่ 84  ตารางเมตร ความจุ 35 ที่นั่ง

ห้องปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 • ห้องปฏิบัติการ ERP
 • เต็มวัน 10,000 บาท / ครึ่งวัน 6,500 บาท
 • พื้นที่ 290 ตารางเมตร (48-50 ที่นั่ง)
 • อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉาย 3 มิติ 1 ชุด

ห้องปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • เต็มวัน 6,000 บาท / ครึ่งวัน 4,000 บาท
 • พื้นที่ 96 ตารางเมตร ความจุ 35 ที่นั่ง
 • อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉาย 3 มิติ 1 ชุด

พื้นที่ถ่ายเอกสาร คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 • บริเวณข้างห้องสมุด ชั้น 2 อาคารพร้อมมงคล
 • อัตราค่าเช่า 3,000 บาท/เดือน
 • พื้นที่ 2.40 x 3.50 ตารางเมตร

พื้นที่ถ่ายเอกสาร คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 • บริเวณห้องใต้บันไดฝั่งตะวันตก อาคาร 2
 • อัตราค่าเช่า 5,000 บาท/เดือน
 • พื้นที่ 7.00 x 4.90 เมตร

คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 • ลานอเนกประสงค์ อาคาร 2 (ไม่มีเครื่องปรับอากาศ)
 • เต็มวัน 6,000 บาท / ครึ่งวัน 3,500 บาท
 • พื้นที่ 1,554 ตารางเมตร

คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 • ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล (ไม่มีเครื่องปรับอากาศ)
 • เต็มวัน 8,000 บาท / ครึ่งวัน 6,000 บาท
 • พื้นที่ 1,611 ตารางเมตร

ซุ้มอาหาร คณะบริหารธุรกิจ

 • บริเวณข้างโรงอาหาร อาคาร 90 ปี : ร้านอาหารว่าง 2,500 บาท/เดือน
 • พื้นที่ 2.70 x 4.32 ตารางเมตร

ซุ้มอาหาร คณะบริหารธุรกิจ

 • โรงอาหาร อาคาร 90 ปี : ร้านเครื่องดื่ม 6,000 บาท/เดือน
 • พื้นที่ 2.10 x 8.90 ตารางเมตร

ซุ้มอาหาร คณะบริหารธุรกิจ

 • ห้องอาหารพระนครคิทเช่น อาคาร 2 : ร้านเครื่องดื่ม 7,560 บาท/เดือน
 • พื้นที่ 3 x 6.30 ตารางเมตร

คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 • ตู้เงินด่วน ATM อาคาร 2 (ประตู 1)
 • 10,000 บาท/ตู้
 • พื้นที่ - เมตร

คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 • ตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญ (ตู้เครื่องดื่ม)
 • 3,500 บาท/เดือน/ตู้
 • พื้นที่ -

คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 • ตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญ (ตู้อาหารว่าง)
 • 2,100 บาท/เดือน/ตู้
 • พื้นที่ -