Events

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียว…คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 ระดับปริญญา ตรี : รอบที่ 1 โควตา 1 และ Portfolio 1 (ไม่ผ่านระบบ Tcas) วุฒิ ปวช. ปวส. ม.6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. วุฒิ ม.3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พฤศจิกายน 2566