Events

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ   เชิญนักเรียน (ม.4 – ม.6) นักศึกษาทั่วไปร่วมฟัง! การบรรยายในหัวข้อ “เด็กฝันปั้นธุรกิจ” พลาดไม่ได้ที่จะพบกับ คุณวศิน วงศ์อริย – พี่เอิร์ท เจ้าของร้านรองเท้า NiceFeet ที่สยามสแควร์ NiceFeet – Siam Square Soi 2