โครงการ GSB Startup Academy

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนำเสนอแนวทางการทำงานร่วมกัน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน […]

พิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษแก่ นิสิตและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษแก่ นิสิตและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ […]

มทร.พระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรณรงค์หยุดซื้อสินค้าเพลงและดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์” หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและการละเมิดลิขสิทธิ์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

มทร.พระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรณรงค์หยุดซื้อสินค้าเพลงและดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์” หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ […]

อบรมด้านบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม เตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดอบรมด้านบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม เตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อความเป็นนักบัญชีที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและบุคลิกภาพที่สังคมยอมรับ […]