“ธ.ออมสิน – มทร.พระนคร” หนุนเยาวชนสร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจ ประกวดคลิปวีดิโอ ชิงทุนการศึกษากว่า 160,000 บาท

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ […]

ตัดสินประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup (ธนาคารออมสิน) โจทย์ “นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น สู่การเป็นครัวอาหารโลก”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ผศ.พัชรินทร์พร […]

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร หนุน“งานวิจัยนวัตกรรมพลังงานทดแทนเชิงพาณิชย์” นำทีมนักวิจัยโซล่าร์ ศึกษาดูงาน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง – ผู้ประกอบการด้านธุรกิจพลังงานระดับประเทศ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร หนุน“งานวิจัยนวัตกรรมพลังงานทดแทนเชิงพาณิชย์” นำทีมนักวิจัยโซล่าร์ ศึกษาดูงาน […]