ประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๓/๖๑

 

ประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๓/๖๑
—————————————————-
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนกงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายสนับสนุน และพนักงานราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะบริหาร การทำผลงานวิจัยเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และรวมไปถึงการแนะนำอาจารย์ใหม่ประจำคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้อง R๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมพิธี “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

 

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมพิธี “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561  ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 (ช่วงบ่าย) ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร : rmutpbus

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : ♥rmutpbus♥

https://www.facebook.com/pg/rmutpbus/photos/?tab=album&album_id=1496543390450874

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 5 และรับตรงรอบที่ 2

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 5 และรับตรงรอบที่ 2 (ผู้ใช้วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี และห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ดูรูปเพิ่มได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
Facebook : rmutpbus

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Tcas3 รับตรงร่วมกัน

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ จัดสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Tcas3 รับตรงร่วมกัน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา

ภาพ/ข่าว: งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
——————————————————–
ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

 

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ