คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักการเงินยุคดิจิทัลด้านการวางแผนและการลงทุน”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักการเงินยุคดิจิทัลด้านการวางแผนและการลงทุน” เมื่อเสาร์ที่ 18 […]

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ประชุมหารือแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ผศ.กษิดิ์เดช […]

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ และ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ดร.รัตนาวลี […]

DBA บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาเสริมองค์ความรู้สร้างงานวิจัยคุณภาพสู่นานาชาติระดับดุษฎีบัณฑิต

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ดร.รัตนาวลี […]

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เสริมความรู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น G-Suite “จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะที่ 1”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 อาจารย์ปัทมา […]