โคงการ “การเพิ่มพูนความรู้สู่การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม” ระยะที่ 2

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การเพิ่มพูนความรู้สู่การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม” […]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น (ฺRajamangala University of Technology Phra Nakhon & SHIN CHIEN UNIVERSITY)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น […]

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการรับน้องสร้างสรรค์ ราชมงคลพระนครร่วมใจ […]