ประมวลภาพ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคาม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดี บัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคาม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งในกิจกรรมได้มีการมีการเสวนาในหัวข้อ “ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนธัส ทัพมงคล, ผศ.อารยา บูรณะกูล และ ผศ.ภัทร์ทิพา เพรียวพาณิชย์ เป็นวิทยากรซึ่งมากด้วยประสบการณ์เป็นผู้บรรยาย ต่อด้วย “ การให้โอวาทนักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ” โดย อาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง หัวหน้าโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ผศ.ภัทร์ทิพา เพรียวพาณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้น ผศ.จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา ได้แนะแนวทางข้อควรปฎิบัติในการออกฝึกงาน พร้อมกล่าวปิด กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

การสัมนาหัวข้อ “Cyber bullying มหันตภัยโซเชียล

วันนี้ ( 22 มีนาคม 2560) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ได้จัดสัมนาในหัวข้อเรื่อง “Cyber bullying มหันตภัยโซเชียล ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีคุณเฟื่องลดา พิธีกรรายการแบไต๋ไฮเทค เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งในการสัมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี คณะบริหารธุรกิจ2560

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี (รับตรง)
ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ปีการศึกษา 2560
โดยจะประกาศผลการสอบข้อเขียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th
และ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
**เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการสอบ ขอให้ทำข้อสอบได้และสอบติดนะครับ ^^**

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

ซ้อมย่อยรวม 9คณะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558

ภาพบรรยากาศการซ้อมย่อย (รวม 9 คณะ) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร


การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วานนี้ (15 มีนาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งบริเวณโถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ โดยในปีนี้มีผู้สมัคร 2 พรรค ได้แก่ พรรคที่ 1 “พรรคบริหารสุดใจ” และ พรรคที่ 2 “พรรคนี้เพื่อเธอ” โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนคูหาเลือกตั้งพร้อมเครื่องนับคะแนนจาก กกต. จากนั้นได้ทำการนับผลการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมีดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการนับผลคะแนน โดยเปิดให้ผู้สมัครเลือกตั้งเข้าร่วมการเปิดเครื่องนับคะแนน ซึ่งผลการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มีดังนี้การนับคะแนนมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 1,994 คน โดยแบ่งผลลงคะแนนออกเป็น หมายเลข 1 จำนวนทั้งสิ้น 1,029 คะแนน หมายเลข 2 จำนวนทั้งสิ้น 814 คะแนน และไม่ประสงค์ลงคะแนน 151 คะแนน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

คณะบริหารธุรกิจได้จัดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในการจัดการฝึกซ้อมในครั้งนี้ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจและทราบแนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในครั้งนี้
ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

พิธีประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น คณะบริหารธุรกิจ

วันนี้ (10 มีนาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ได้จัดพิธีประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น นำโดยดร.ปริญญา มากลิ่นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเขาร่วมในพิธีดังกล่าว
ทั้งนี้ การประกาศเจตจำนง “การบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไร้การคอร์รัปชั่น” เพื่อให้การปฏิบัติราชการ ของคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร มีความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความเสมอภาคในการบริหารงาน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ นำโดย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ คุณโกศล พรพัฒนนางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ปวช. จำนวนกว่า ๖๐ คน ร่วมฟังบรรยายประวัติความเป็นมาและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และพระราชกรณียกิจ ในรัชกาลที่ ๖ โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี
และเดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

 

My Inspiration Told Me ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ“บูรณาการเตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ” ภายใต้แนวคิด “My Inspiration Told Me” ปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และคุณโกศล พรพัฒนนางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ให้เกียรติมาเป็นประธานร่วมการเปิดโครงการ และให้เกียรติกล่าวสนับสนุนเงินเพื่อจัดโครงการ ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน การจัดโครงการครั้งนี้เป็นการจัดปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ โดยสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแรงบันดาลใจมาออกบูธ จัดจำหน่ายจริง ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการ ในการทำธุรกิจร้านค้า พร้อมทั้งนำปัญหา อุปสรรคที่ได้รับมาปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด และนำมาเป็นธุรกิจในอนาคตต่อไป
ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น วันที่ 1 มีนาคม 2560 การสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจขนมคางกุ้ง “Okusno” และธุรกิจไอศครีม “Coco JJ” การออกบูธ จำหน่ายอาหาร ขนมหวาน มหกรรม ชม ชิม ช็อป ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 บูธ รวมทั้งผู้ประกอบการกว่า 50 บูธ การแสดงแฟชั่นโชว์จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของวันที่ 1 ได้แก่ การประกวดบูธจาก “แรงบันดาลใจ” ของนักศึกษาชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท โดยบูธที่ชนะเลิศ ได้แก่ บูธ “MG Farm” สาขาวิชาการตลาด , รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บูธ “สถานีโซดา ซีซั่น 2” สาขาวิชาการจัดการ , รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บูธ “PW” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลชมเชยได้แก่ บูธ “ซ่าใจ & ไอศกรีมมหาชัย” สาขาวิชาการจัดการ , รางวัล Inspiration Vote ได้แก่ บูธ “สถานีโซดา ซีซั่น 2” สาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 2 มีนาคม 2560 การประกวดเพื่อค้นหา MC ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจไปประกวดระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด 15 คน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด มีดังนี้ ภาคภาษาไทย ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวดารารัตน์ แสงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายกมนทัต คุปะตะเวทิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายธีรภัทร น้าเจริญวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวอนันตพร โหราเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ และนางสาววรันยา เพียรเก็บ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ภาคภาษาอังกฤษ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเกศรินทร์ พญาพรหม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธนพล บุญทัตฤทธิชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จากนั้นเป็นการแสดงโชว์ผสมเครื่องดื่มจากคณะศิลปศาสตร์ การแสดงนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ และปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีสากล คณะบริหารธุรกิจ
ซึ่งบรรยากาศทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความสนุกสนานตลอดงาน มีนักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน ณ บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก