คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเป็นสนามทดสอบ “สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเป็นสนามทดสอบ “สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ” วันนี้ […]

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา เทิดศรัทธา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคสมทบ)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา เทิดศรัทธา […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานพระพุทธศาสนา ร่วมถวายเทียนพรรษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานพระพุทธศาสนา ร่วมถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร รับมอบทุนการศึกษา จากกองทุน อดิสร-อวบแก้ว โฆวินฑะบม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร รับมอบทุนการศึกษา จากกองทุน อดิสร-อวบแก้ว […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบาย สกอ. ติดเข้ม “จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบาย สกอ. ติดเข้ม […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม…สู่เส้นทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม…สู่เส้นทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 10 […]

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช. ประจำปีการศึกษา […]