คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรง (ใช้วุฒิ ม.3 ในการสมัคร)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ หวังปั้นนักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานระดับคุณภาพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ หวังปั้นนักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานระดับคุณภาพ เมื่อวันที่ […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (ระยะที่ 2)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 […]

การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาการบัญชี)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาการบัญชี) […]

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ก้าวสู่ 4.0 จัดสัมมนา “Disruptive Technology เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ […]

โครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรฐกิจของชุมชน ระยะที่ 2

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรฐกิจของชุมชน […]

คณะบริหารธุรกิจ “จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 62″

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562” […]