การประชุมคณะกรรมการจัดงาน ” Sound of Loveเสียงแห่งความจงรักภักดี “

คณะกรรมการ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จัดโครงการเจ้าภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ๙ ราชมงคล และกิจกรรม “๙ ราชมงคลร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ” ครั้งที่ ๙ และโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี “๙ มิถุนายน ๒๕๕๙” เสียงแห่งความจงรักภักดี Sound of Love ชุดการแสดง “เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี” ครั้งที่๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๒ อาคารมงคลอาภา ชั้น ๒

คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็กในเมืองใหญ่ ”

วันนี้ (4 เมษายน 2560) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็กในเมืองใหญ่” โดยได้รับเกียรติจาก PROF.DR.MICHAEL HERZFELD ศาสตราจารย์ทางด้าน SOCIAL SCIENCES แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การคัดกรองข้อมูลที่สำคัญเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

 

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประมวลภาพ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคาม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดี บัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคาม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งในกิจกรรมได้มีการมีการเสวนาในหัวข้อ “ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนธัส ทัพมงคล, ผศ.อารยา บูรณะกูล และ ผศ.ภัทร์ทิพา เพรียวพาณิชย์ เป็นวิทยากรซึ่งมากด้วยประสบการณ์เป็นผู้บรรยาย ต่อด้วย “ การให้โอวาทนักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ” โดย อาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง หัวหน้าโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ผศ.ภัทร์ทิพา เพรียวพาณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้น ผศ.จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา ได้แนะแนวทางข้อควรปฎิบัติในการออกฝึกงาน พร้อมกล่าวปิด กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

การสัมนาหัวข้อ “Cyber bullying มหันตภัยโซเชียล

วันนี้ ( 22 มีนาคม 2560) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ได้จัดสัมนาในหัวข้อเรื่อง “Cyber bullying มหันตภัยโซเชียล ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีคุณเฟื่องลดา พิธีกรรายการแบไต๋ไฮเทค เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งในการสัมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี คณะบริหารธุรกิจ2560

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี (รับตรง)
ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ปีการศึกษา 2560
โดยจะประกาศผลการสอบข้อเขียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th
และ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
**เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการสอบ ขอให้ทำข้อสอบได้และสอบติดนะครับ ^^**

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

ซ้อมย่อยรวม 9คณะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558

ภาพบรรยากาศการซ้อมย่อย (รวม 9 คณะ) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร


การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วานนี้ (15 มีนาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งบริเวณโถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ โดยในปีนี้มีผู้สมัคร 2 พรรค ได้แก่ พรรคที่ 1 “พรรคบริหารสุดใจ” และ พรรคที่ 2 “พรรคนี้เพื่อเธอ” โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนคูหาเลือกตั้งพร้อมเครื่องนับคะแนนจาก กกต. จากนั้นได้ทำการนับผลการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมีดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการนับผลคะแนน โดยเปิดให้ผู้สมัครเลือกตั้งเข้าร่วมการเปิดเครื่องนับคะแนน ซึ่งผลการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มีดังนี้การนับคะแนนมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 1,994 คน โดยแบ่งผลลงคะแนนออกเป็น หมายเลข 1 จำนวนทั้งสิ้น 1,029 คะแนน หมายเลข 2 จำนวนทั้งสิ้น 814 คะแนน และไม่ประสงค์ลงคะแนน 151 คะแนน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

คณะบริหารธุรกิจได้จัดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในการจัดการฝึกซ้อมในครั้งนี้ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจและทราบแนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในครั้งนี้
ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

พิธีประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น คณะบริหารธุรกิจ

วันนี้ (10 มีนาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ได้จัดพิธีประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น นำโดยดร.ปริญญา มากลิ่นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเขาร่วมในพิธีดังกล่าว
ทั้งนี้ การประกาศเจตจำนง “การบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไร้การคอร์รัปชั่น” เพื่อให้การปฏิบัติราชการ ของคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร มีความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความเสมอภาคในการบริหารงาน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก