คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 4 ร้าน

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 4 […]

ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้เป็นผู้ประกอบการ ระดับ Start-up Incubations ในการสร้างผลิตภัณฑ์ Boku (วิปโฟมอาบน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “101 ปี วันสิ้นพระชนม์ : กรมหลวงชุมพรฯ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิ่นจุฑา กุลดิถี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด กับการเป็นผู้ประกอบการระดับ Start-up Incubations

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิ่นจุฑา กุลดิถี […]

โครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพการทำงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและยกระดับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม […]

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงานเสวนาของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 อาจารย์นิพล […]