การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 2 ประจำปี 2566 คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวประกาศ

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)ได้แก่นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ.2546 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (การเกณฑ์ทหาร) ในเดือนเมษายน […]

รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (อิสลาม) จำนวน 1 ร้าน

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (อิสลาม) จำนวน […]

บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร นำดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาการตลาด […]

ด้วยความห่วงใยสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 […]