คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาการทำบัญชีในยุคดิจิทัล หวังต่อยอดความคิดนักบัญชียุคดิจิทัล

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาการทำบัญชีในยุคดิจิทัล หวังต่อยอดความคิดนักบัญชียุคดิจิทัล เมื่อวันที่ […]

สาขาการจัดการ ร่วมกับธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดอบรม “การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและกิจการเพื่อสังคม” (online)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนครจัดอบรม […]

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระ ร่วมมือกับ ธ.ออมสิน เปิดพื้นที่การเรียนรู้ หวังสร้าง SMEs Startup หน้าใหม่

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระ ร่วมมือกับ ธ.ออมสิน เปิดพื้นที่การเรียนรู้ […]