เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ […]

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ พัฒนาจิต พัฒนาชีวิต สู่นักธุรกิจมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา […]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ […]

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]

คณะบริหารธุรกิจ Big cleaningเตรียมพร้อมเปิดเรียน ภาค 2/2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะบริหารธุรกิจ นำทีมเข้าทำความสะอาด และฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID […]

ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทักท้วงรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง และทักท้วงแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันอังคารที่ […]