(News) คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดอบรมการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดเพื่อการแข่งขันในยุคตลาดดิจิทัล 4.0 ออนไลน์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการตลาด […]

(News) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 – 20 สิงหาคม 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Vaccine AstraZeneca) ให้กับบุคลากร และนักศึกษา มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ธนาคารออมสิน และกลุ่มชุมชน ร่วมพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 (Online & Onsite)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 งานบริการวิชาการแก่สังคม […]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 Online

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา […]

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดพานไหว้ครู ภายใต้หัวข้อ “คลิกเมาส์วาดพาน กราบครูอาจารย์ออนไลน์”

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดพานไหว้ครู ภายใต้หัวข้อ “คลิกเมาส์วาดพาน กราบครูอาจารย์ออนไลน์” โดยให้นักศึกษาออกแบบภาพพานโดยใช้โปรแกรมใดก็ได้ […]

บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ เสริมองค์ความรู้การใช้ Google Meet & Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในสถานการณ์ COVID-19 (รูปแบบ Online)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

การเบิกค่าใช้จ่ายการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มทร.พระนคร

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

เนื่องจากหากเกิดกรณีที่นักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจะให้การช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่เพราะจะเป็นไทม์ไลน์ของนักศึกษา และจะใช้เป็นเอกสารแนบในการขอเบิกค่าตรวจโควิด […]