สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาแยกตามแขนงวิชา รหัส 62

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาแยกแขนง สาขาวิชาการบัญชี รหัส 62 รายชื่อ […]

พิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และกิจกรรมที่ 1

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ […]

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัว

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

รายละเอียด : คลิกที่นี่

การประชุมความคืบหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 งานบริการวิชาการแก่สังคม […]

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดพื้นที่เขตสูบบุหรี่ให้เขตปลอดบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ

งานพัฒนาวินัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง […]