สมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Fast Track สำหรับวุฒิ ปวช.-ปวส. และ ม.6

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้ และประกันคุณภาพ (ระยะที่ 2) Online

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานการจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รหัส 64) เข้า Line Group สาขาวิชาของนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

(News) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่

ประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาที่สอบและห้องที่สอบ จากประกาศของสถาบันภาษา <Click> […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่สอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 […]

ขอความร่วมมือ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา บันทึกข้อมูลในระบบทุกวัน

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือ คณาจารย์ บุคลากร […]

แจ้งรหัสเข้าชั้นเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษารุ่นปี 2564 ระดับปริญญาตรี หลุดสูตร 4 ปี (ชั้นปีที่ 1) และปริญญาตรีเทียบโอน (ชั้นปีที่ 2)

Posted Posted in ข่าวประกาศ

งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งรหัสเข้าชั้นเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษารุ่นปี 2564 ระดับปริญญาตรี […]