ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานกองทุนการศึกษา ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561 […]

ขอแจ้งกำหนดการถ่ายภาพจัดทำหนังสืออนุสรณ์ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี เทียบโอน (ภาคปกติ/ภาคสมทบ) และ นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 💥ขอแจ้งกำหนดการถ่ายภาพสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ ของนักศึกษา […]

“RMUTP Job Fair 2019” โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือขออนุญาต : คลิกที่นี่ #RMUTP #RMUTPJobFair2019 […]

โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที 5

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในอนาคต” วิทยากร […]

(ด่วน!!) คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ กรณีพิเศษ (โควตา) งานงาน 14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ กรณีพิเศษ (โควตา) วุฒิ […]

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมการประกวด คลิปวีดีโอ ประกอบเพลง ภายใต้หัวข้อ “บทเพลงชื่นชอบ…รอบรั้ววังสน” ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ทุกคน […]