แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาที่เรียนระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 21 มิ.ย. 2560

      สาขาวิชาการบัญชี

 

        หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 


 

แจ้งรายวิชาที่สอบข้อเขียนและห้องสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

ประกาศจาก คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร แจ้งรายวิชาที่สอบข้อเขียนและห้องสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.

งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา งานแนะแนว)

***** ผู้สอบสามารถตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ *****

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ)

***** ผู้สอบสามารถดูรายชื่อ คลิกที่นี่ *****

รับสมัครด่วน !! คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ตั้งแต่ 15 พ.ค. 60 – 2 มิ.ย. 60

********** ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ **********

 

Update 04/05/60

********** ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่  **********

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและตารางเรียนปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2560

 

รายชื่อและตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับสาขาวิชาการตลาด,การเงิน,การจัดการ,ระบบสารสนเทศ (4 ปี และ เทียบโอนภาคปกติ)

ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น.

 1. รายชื่อและตารางเรียนสาขาวิชาการตลาด 4 ปี
 2. รายชื่อและตารางเรียนสาขาวิชาการตลาด เทียบโอน
 3. รายชื่อและตามรางเรียนสาขาวิชาการเงิน 4 ปี
 4. รายชื่อและตารางเรียนสาขาวิชาการจัดการ 4 ปี
 5. รายชื่อและตารางเรียนสาขาวิชาการจัดการ เทียบโอน
 6. รายชื่อและตารางเรียนสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 4 ปี
 7. รายชื่อและตารางเรียนสาขาวิชาระบบสาสนเทศ เทียบโอน

 

รายชื่อและตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ,ธุรกิจระหว่างประเทศ, (4 ปี และ เทียบโอนภาคปกติ)

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.

 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 1 – 21 มิถุนายน 2560

 

รายชื่อและตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับสาขาวิชาการบัญชี (4 ปี และ เทียบโอนภาคปกติ)

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึง  21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น.

 1. รายชื่อและตารางเรียนสาขาวิชาการบัญชี 4 ปี
 2. รายชื่อและตารางเรียนสาขาวิชาการบัญชี เทียบโอน

 

รายชื่อและตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาภาคสมทบ ทุกสาขาวิชา (เรียนเฉพาะวันเสาร์ และ วันอาทิตย์)

ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ถึง  25  มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 1. ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาภาคสมทบ ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3555 ต่อ 2310

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (Update 26/05/2560)

********* สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ *********

 1. ดาวน์ดหลดเอกสาร : คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
 2. ดาวน์ดหลดเอกสาร : แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา
 3. ดาวน์ดหลดเอกสาร : แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม
 4. ดาวน์ดหลดเอกสาร : แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้รายใหม่
 5. ดาวน์โหลดเอกสาร : การเข้าร่วมโครงการจิตอาสา
 6. ดาวน์โหลดเอกสาร : คู่มือจิตอาสา
 7. ดาวน์โหลดเอกสาร : การตรวจสอบยอดเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำงานแนะแนว

ตรวจสอบรายชื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประจำงานแนะแนว คลิก ที่นี่

ด่วน คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

************* รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ *************