(News)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 4 อัตรา […]

(กยศ./กรอ.) กำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา คลิกที่นี่ กำหนดการผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม คลิกที่นี่ กำหนดการผู้กู้รายใหม่ […]

ขอเชิญชวนนักศึกษา ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๑

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษา ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ใบสมัคร […]

ประกาศให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งนักศึกษาสามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประเมินตนเองในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ […]

ประกาศให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561(ด่วนที่สุด)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561(ด่วนที่สุด) ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เข้าไปทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร […]

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตา  ระดับ ปวช. (วุฒิ ม.3) ประจำปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🔥เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตา 📌ระดับ ปวช. (วุฒิ […]

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เปิดรับสมัครตั้งแต่ 19 – 26 ต.ค. 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 อัตรา […]

รายชื่อนักศึกษาที่ส่งเอกสารหลักฐานขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหาร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่ส่งเอกสารหลักฐานขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2561

เชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

👉👉👉👉 เตรียมตัวให้พร้อม 👈👈👈👈 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 […]

คณะบริหารธุรกิจรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.ตรี ประเภท โควตา วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจรับสมัครนักศึกษาใหม่‼️ 📌ระดับ ป.ตรี ประเภท โควตา […]