กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบโควตา (ปวช. , ปวส.)  ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 ยืนยันสิทธิ์ : http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp 📌 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ : http://regis.rmutp.ac.th/u…/file62/HowtoREGISTER_QUOTA62.pdf

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 ร่วมสร้างประสบการณ์ลงพื้นที่พัฒนาธุรกิจชุมชน พร้อมประกวดการแข่งขันชิงเงินรางวัล มูลค่ารวม 70,000 บาท

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 ร่วมสร้างประสบการณ์ลงพื้นที่พัฒนาธุรกิจชุมชน […]

(News) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 26 พ.ย.-14 ธ.ค. 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 4 อัตรา […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ […]

(ประกาศขยายเวลารับสมัครทุนแลกเปลี่ยน) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

#ประกาศขยายเวลารับสมัครทุกแลกเปลี่ยน สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 4 อัตรา […]

(กยศ./กรอ.) กำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา คลิกที่นี่ กำหนดการผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม คลิกที่นี่ กำหนดการผู้กู้รายใหม่ […]

ขอเชิญชวนนักศึกษา ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๑

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษา ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ใบสมัคร […]

ประกาศให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งนักศึกษาสามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประเมินตนเองในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ […]