ประกวดตราสัญลักษณ์คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษากองทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา : คลิกที่นี่

รับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี “ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” (ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน : คลิกที่นี่ ใบสมัครทุนแบบ กศพพ […]

ตรวจสอบรายชื่อ แถว และห้องฝึกซ้อม กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ […]