โครงการการพัฒนางานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ระยะที่ 1 การเขียนงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับดุษฎีบัณฑิต

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนสำรองที่นั้งได้ตั้งแต่บัดนี้ – 17 ธันวาคม 2562 […]

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร […]

📣คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการวัดชุดครุยและชุดปกติขาว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 (โดยร้านครุยทองคำ)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📣คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการวัดชุดครุยและชุดปกติขาว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ […]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เงื่อนไขและคุณสมบัติการสมัคร : คลิกที่นี่ ใบสมัคร : […]

🤝ขอความร่วมมือนักศึกษาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ในการติดต่อประสานงาน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

#ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับติดต่อนักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

พร้อมแล้วหรือยัง ‼‼ สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ออกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

🔊🔊 พร้อมแล้วหรือยัง ‼‼ 👉 สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา […]

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 14 ประจำปี 2562 เพื่อมอบทุนการศึกษา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษา […]

ประกาศแจ้งกำหนดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ปฏิทิน 2_62 ผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม […]

ประกาศแจ้งกำหนดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ปฏิทิน 1_62 ผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม […]