ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

“ขีดเส้นทางสู่การเริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพ! ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นธุรกิจสำเร็จกับโครงการ Startup Thailand League 2024

“ขีดเส้นทางสู่การเริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพ! 🚀 ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นธุรกิจสำเร็จกับโครงการ Startup Thailand League 2024! 💼 สมัครก่อน 10 พฤษภาคม 2567 เพื่อได้รับโอกาสในการ Coaching และ Pitching กับผู้เชี่ยวชาญในวงการ 🎓 รับประสบการณ์ที่น่าจดจำ และมีโอกาสชิงเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มูลค่า 25,000 บาท! 💰 #StartupThailand #Innovation #Entrepreneurship