ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) จำนวน 6 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2567  จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 -23 กุมภาพันธ์ 2567

  • อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี (ตำแหน่งเลขที่ 21021,21092)            2 อัตรา
  • อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ (ตำแหน่งเลขที่ 21033)                     1 อัตรา
  • อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ (ตำแหน่งเลขที่ 21054)                     1 อัตรา
  • อาจารย์สาขาวิชาการเงิน (ตำแหน่งเลขที่ 21075)                          1 อัตรา
  • อาจารย์สาขาวิชาการเงิน (ตำแหน่งเลขที่ 21093)                          1 อัตรา