ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 8 #ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี #กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

📣🎊 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 8
ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3
💙 สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 19 มกราคม 2567
🔹 สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) :
🔹 สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) :
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6653555 ต่อ 2341
หรือเบอร์ 081 816 6900 (สาขาวิชาการบัญชี)