ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

เสวนาทางการเงินในหัวข้อ “วัยรุ่นสร้างตัว IQ ไม่สำคัญเท่า I can”

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวน ร่วมเสวนาทางการเงินในหัวข้อ “วัยรุ่นสร้างตัว IQ ไม่สำคัญเท่า I
can”
💬 เตรียมความพร้อมให้วัยรุ่นตอนต้นและตอนปลาย รับฟังประเด็นหลักการและประสบการณ์การลงทุนแบบเจาะลึก
รอบเช้า เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
🔹 เสวนาในมุมมองสถาบันการเงิน โดย ทีมงานจาก TISCO
1. วิศรุต จารุอนันตพงษ์ AVP Senior Wealth Manager
2. คุณชนกานต์ สาทิสรัตนโสภิต AVP Wealth Product Development Manager
3. คุณประพัฒน์ วัฒนจตุรพร VP Business Partner Officer
👫 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการเงิน และอาจารย์ศิริภรณ์ ศิลปวานิช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บธ.บ. นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน
รอบบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
🔹 เสวนาในมุมมองบริษัทประกัน โดย ทีมงานจาก BLA
1. คุณธัญญพัทธ์ คีรีรัตน์ Regional Manager
2. คุณชัยวัฒน์ คีรีรัตน์ ผู้จัดการขยายงาน, MDRT
👫ดำเนินรายการโดย อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน และอาจารย์กรรณิการ์ จะกอ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บธ.บ. นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน
📌 ในวันที่ 26 ม.ค. 67 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง DJUNG laboratory L307 ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
📲 และยังสามารถชมผ่าน FB Live สาขาวิชาการเงิน มทร.พระนคร > https://www.facebook.com/profile.php?id=100063242677354