ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 4 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 4 อัตรา

  • ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคลากร)
  • ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
  • ตำแหน่งที่ 3 นักประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป
  • ตำแหน่งที่ 4 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำงานบริหารทั่วไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2567