ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เรื่อง “อาชีพของคนมีฝัน”

🎉 สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
📣 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ‼️
เรื่อง “อาชีพของคนมีฝัน” โดยได้รับเกียรติจากคุณชัยวัฒน์ คีรีรัตน์ ผู้จัดการขยายงานจาก บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และทีมงานมาบรรยาย
📅 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566
⏱ เวลา 9.00 – 10.30 น.
🏢 ณ ห้องบรรยายรวม 2202 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร.
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02 665 3555 ต่อ 2322