ประกาศรายชื่อสถานประกอบการ ที่ได้รับการคัดเลือก (ประเภทอาหารตามสั่ง)

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง “ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก” ด้วยคณะบริหารธุรกิจ […]

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 9 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) […]

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (ประเภทอาหารตามสั่ง) ภายในคณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (ประเภทอาหารตามสั่ง) ภายในคณะบริหารธุรกิจ […]

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2566 […]

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี ๒๕๖๖ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)ได้แก่นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ.2546 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (การเกณฑ์ทหาร) […]

(งาน กยศ.) ขอแจ้งกำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

งานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอแจ้งกำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 […]

การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 2 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 […]

ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (อิสลาม) ภายในคณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขยายเวลาการสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (อิสลาม) ภายในคณะบริหารธุรกิจ […]

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน “โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษา ประจำปี 2566”

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งตารางเรียนปรับพื้นฐาน  “โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษา […]

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (อิสลาม) ภายในคณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (อิสลาม) ภายในคณะบริหารธุรกิจ […]