ขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านถ่ายเอกสาร ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการร้านค้าภายในโรงอาหารอาคาร 90 ปี […]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 4 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2567 […]

เสวนาทางการเงินในหัวข้อ “วัยรุ่นสร้างตัว IQ ไม่สำคัญเท่า I can”

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวน ร่วมเสวนาทางการเงินในหัวข้อ […]

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ   เชิญนักเรียน (ม.4 – ม.6) นักศึกษาทั่วไปร่วมฟัง! การบรรยายในหัวข้อ “เด็กฝันปั้นธุรกิจ” พลาดไม่ได้ที่จะพบกับ คุณวศิน วงศ์อริย – พี่เอิร์ท เจ้าของร้านรองเท้า NiceFeet ที่สยามสแควร์ NiceFeet – Siam Square Soi 2

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ   เชิญนักเรียน (ม.4 […]

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เรื่อง “อาชีพของคนมีฝัน”

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต […]

ขอเชิญ เชิญนักเรียน (ม.4 – ม.6) นักศึกษาทั่วไปร่วมฟัง! การบรรยายในหัวข้อ “เด็กฝันปั้นธุรกิจ” มาเรียนรู้วิธีการเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญ เชิญนักเรียน (ม.4 […]

โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 8 #ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี #กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) […]

จะจับเงินก้อนมันไม่ง่ายเหมือนกระพริบตา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

จะจับเงินก้อนมันไม่ง่ายเหมือนกระพริบตา สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ #ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครทีมผู้สนใจระดับ […]

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการ (อาหารอิสลาม) ที่ผ่านการคัดเลือก

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านประกาศ คลิกที่นี่ ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ให้ติดต่อขอทำบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ด้วยตนเอง ในวันที่ […]

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 […]