ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัว

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

รายละเอียด : คลิกที่นี่

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 มีนาคม 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร 2 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป […]

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ แบบฟอร์มสมัคร : คลิกที่นี่ สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ […]

เปิดเช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายอาหาร และประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร และประกอบการร้านถ่ายเอกสาร สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ […]

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน […]