คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่คุมเข้ม!! มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม จุดให้บริการขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงป้องกัน COVID-19

Posted Posted in COVID-19, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดร.รัตนาวลี […]

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.-กรอ.) ประจำปี 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.-กรอ.) ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอแจ้งรายละเอียด […]

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (อาจารย์) ฉบับที่ 2

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย : คลิกที่นี่ […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (วุฒิปวช. ปวส.) รอบรับตรง 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ – 22 เมษายน 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (วุฒิปวช. ปวส.) […]

การแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ และแจ้งสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ (ระบบบริการศึกษา) และการส่งเอกสาร ให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบริการนักศึกษา คลิกลงทะเบียนบัณฑิต […]