ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

📢โครงการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ได้แก่ ดร.นิสิต คำพิกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันภาษา ราชมงคลพระนคร อาจารย์สุทธิมา วันเพ็ง อรองผู้อำนวยการ สถาบันภาษา ราชมงคลพระนคร Mr.Holger Kieckbusch Lecturer, International Business Program คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร และดร.เบญจมาภรณ์ ธนโกเศศ Academy Project Manager Krungthai Panich Insurance Co.,Ltd. มาบรรยายหัวข้อ Exit-Exams Test Reading Part, Listening Part ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

💻ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ > คลิกที่นี่
🌟นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ด้านวิชาการวิชาชีพ จำนวน 2 ชั่วโมงต่อวัน
☎️สอบถามเพิ่มเติม โครงการธุรกิจระหว่างประเทศ 026653555 ต่อ 2381