ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ LOVE IS SAFE โครงการรักปลอดภัยห่างไกลจากโรค

🔥📢ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ LOVE IS SAFE โครงการรักปลอดภัยห่างไกลจากโรค 🌟ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ฐิติพร ตั้งวิวัฒนาพาณิช และภญ.ญาดา ตั้งวิวัฒนาพาณิช เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
💻ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (รับจำนวน 200 ท่านเท่านั้น) บัดนี้ – 12 กรกฎาคม 2567 คลิกที่นี่
✅นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ “ด้านบำเพ็ญประโยชน์” จำนวน 3 ชั่วโมง
☎️สอบถามเพิ่มเติม งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 026653555 ต่อ 2401-2