ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2567 “RMUTP FRESH BEGINNINGS : Smart U Smile U”

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2567 RMUTP FRESH BEGINNINGS : Smart U Smile U จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ทุกท่าน ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการแนะนำกฏระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย และการบรรยายพิเศษเรื่อง ใข้ SOCIAL MEDIA อย่างไรให้มีความสุขตลอดชีวิต โดยกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ