ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างฝายฟื้นฟูป่าแบบมีส่วนร่วม ณ พื้นที่บ้านปลายดินสอ

ค่ายอาสาพัฒนาชนบทพณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ทำ CSR เพื่อสังคม : ในโครงการสร้างฝายฟื้นฟูป่าแบบมีส่วนร่วม ณ พื้นที่บ้านปลายดินสอ ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2567 ค่ายอาสาพัฒนาชนบทพณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างฝายฟื้นฟูป่าแบบบมีส่วนร่วม ณ พื้นที่บ้านปลายดินสอ ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมแนวความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความสามัคคีและสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมย่อยได้แก่ กิจกรรมปันน้ำใจ…เลี้ยงอาหารกลางวันและไอสกีมให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว กิจกรรมรวมพลังสร้างฝายเพื่อสายน้ำที่ยั่งยืน และกิจกรรมปลูกป่า บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ (กฟผ.) ณ จังหวัดกาญจนบุรี